รับจัดกรุ๊ปทัวร์

DT-88 รับจัดกรุ๊ปทัวร์
กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปส่วนตัว ทั้งใน และต่างประเทศ

เรามีบริการรับจัดทัวร์,รับจัดกรุ๊ปเหมา,กรุ๊ปส่วนตัว,
รับจัดทัวร์เกาหลี,รับจัดทัวร์ญี่ปุ่น,รับจัดทัวร์ฮ่องกง, รับจัดทัวร์ต่างประเทศทุกเส้นทาง
ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว ครอบครัว หมู่คณะ ดูงาน สัมมนา ประชุม ทัศนศึกษา
เราบริการเน้นคุณภาพและการบริการเป็นหลัก ด้วยปณิธานในการยึดมั่นให้บริการที่จริงใจ
ตรงไปตรงมา ด้วยการตระหนักดี ถึงความสำคัญในการเดินทางที่เฉพาะเจาะจง
งบประมาณ และวัตถุประสงค์การเดินทาง ที่แตกต่างกัน ที่คุณสามารถไว้วางใจ
เหตุผลมากมายที่ลูกค้า เชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานเลือก DT-88 Travel

แอดไลน์ https://line.me/ti/p/@dt-88

เหตุผลมากมายที่ลูกค้า เชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานเลือกจัดกรุ๊ปทัวร์ กับ DT-88

  • บริษัททัวร์ชั้นนำ ที่ได้รับการยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือสูงสุด โดยจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • ประสบการณ์ในการดำเนินงาน พร้อมทีมงานบริการ ไกด์ และ หัวหน้าทัวร์มืออาชีพ ที่เชี่ยวชาญในเส้นทางทั่วโลก เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี
  • สามารถจัดโปรแกรมทัวร์ได้หลากหลาย ตรงใจลูกค้า และเป็นไปได้จริง ในงบประมาณที่เหมาะสม ช่วยคุณวางแผนการเดินทาง ท่องเที่ยว ดูงาน จัดกิจกรรมต่างๆ ในงบประมาณและเส้นทางตามที่คุณต้องการโดยผู้เชี่ยวชาญ
  • บริการลูกค้าทุกระดับ ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่, SME, โรงงาน, มหาวิทยาลัย, หน่วยงานราชการ, กลุ่มเพื่อน, ชมรม
  • ได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพและไว้วางใจจากลูกค้าในการใช้บริการและบอกต่อคุณภาพในการบริการ
  • บริการข้อมูลและการแก้ปัญหา รวดเร็ว ทันสมัย เป็นมาตรฐานคุณภาพระดับสากล พร้อมพัฒนาระบบการสื่อสารที่ทันสมัย ในยุคปัจจุบันทั้งองค์กร พลิกวิกฤติ แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าด้วยเสียงรับผลตอบรับที่ดีมาโดยตลอด
  • บริการด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ เสนอราคาอย่างสมเหตุสมผลและคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นลำดับแรก
  • เป็นบริษัททัวร์ที่ได้รับรางวัลเครื่องหมายรับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ แสดงถึงมาตรฐานในการบริการ คุณภาพ ความรับผิดชอบ และ การเอาใจใส่ต่อลูกค้า
  • การอบรมทีมงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึก อย่างสม่ำเสมอ เพื่อผลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีและมีการพัฒนา
  • บริการหลังการขาย ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ความพึงพอใจ พร้อมรับคำติชม เพื่อการปรับปรุงการให้บริการ อย่างต่อเนื่องในทุกกรุ๊ปที่เดินทางเสร็จสิ้น

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top